Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Các trường hợp miễn thi tốt nghiệp THPT

Hỏi: Ðề nghị Báo Nhân Dân cho biết, những trường hợp nào được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay?
DƯƠNG KIỀU TRINH (Trà Vinh)
Trả lời: Thông tư số 10/2012/TT-BGDÐT ngày 6-3-2012 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quy định:
Các trường hợp miễn thi tốt nghiệp THPT

1. Ðối tượng:

a) Người học lớp 12 được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi ô-lim-pích quốc tế, khu vực các môn văn hóa.
b) Người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ.
c) Người học khiếm thị.

2. Ðiều kiện:

a) Ngoài số ngày nghỉ học theo quy định, các đối tượng ở điểm a, b nêu trên còn phải có các điều kiện: được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12; xếp loại cả năm lớp 12 có hạnh kiểm loại tốt, học lực từ loại khá trở lên (đối với đối tượng quy định tại điểm a nêu trên) hoặc từ trung bình trở lên (đối với đối tượng quy định tại điểm b nêu trên); có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo hoặc có công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở giáo dục và đào tạo trước ngày thi tốt nghiệp.
b) Ðối với người học khiếm thị: học hết chương trình trung học phổ thông, đủ điều kiện dự thi theo quy định; được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị.

3. Người học thuộc diện miễn thi được công nhận tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp theo các tiêu chuẩn dưới đây:

a) Loại giỏi: năm học lớp 12 được xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; được tính tương đương với tốt nghiệp loại giỏi có điểm xếp loại tốt nghiệp là 9,0 điểm.
b) Loại khá: năm học lớp 12 được xếp loại học lực và hạnh kiểm đều từ loại khá trở lên; được tính tương đương với tốt nghiệp loại khá có điểm xếp loại tốt nghiệp là 7,0 điểm.
c) Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

4. Người học diện miễn thi nếu muốn có điểm xếp loại tốt nghiệp cao hơn thì phải dự thi tốt nghiệp.

Tin thể thao Sự kiện Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Tra cứu điểm thi lớp 10 Nhac cho

0 nhận xét:

Đăng nhận xét