Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Hà Nội: Tuyển sinh lớp 10 được thay đổi nguyện vọng dự tuyển

Ngày ngày 26-5-2012 Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo: Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2012-2013 học sinh được thay đổi nguyện vọng dự tuyển và thay đổi khu vực tuyển sinh nếu đủ điều kiện yêu cầu.
Hà Nội: Tuyển sinh lớp 10 được thay đổi nguyện vọng dự tuyển
Thay đổi nguyện vọng dự tuyển
Đối với lớp 10 không chuyên, mỗi HS được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập kể cả lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng phải trong cùng một khu vực tuyển sinh trừ 2 trường hợp sau: Một trong hai nguyện vọng là dự tuyển vào lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An và trường THPT Sơn Tây; HS đăng ký học tiếng Pháp, tiếng Nhật tại các trường THPT có dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật.
HS muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. HS đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận HS đăng ký nguyện vọng 1, không nhận HS đăng ký nguyện vọng 2.
Khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 chuyên, HS phải căn cứ vào khả năng học tập, môn chuyên có ở các trường và lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù hợp. HS được chọn tối đa hai trong bốn trường sau: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây để đăng ký dự tuyển.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày 26-5-2012 Sở sẽ công bố công khai số lượng HS đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT tại các phòng GD&ĐT, Website của Sở (www.hanoi.edu.vn) và báo Hà Nội mới. HS muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển nộp đơn tại các phòng GD&ĐT trong hai ngày 28 và 29-5-2012.
Tuy nhiên, HS chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh (KVTS) đã đăng ký; HS không được phép thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Ngoài thay đổi nguyện vọng dự tuyển thí sinh còn được thay đổi khu vực tuyển sinh.
Thay đổi khu vực tuyển sinh
Đối với tuyển sinh vào trường THPT công lập, toàn TP phân chia 12 KVTS, HS (đúng độ tuổi, đủ điều kiện) có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú ở KVTS nào được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập của KVTS đó.
Những HS thuộc vùng giáp ranh giữa các KVTS hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú…, có đủ điều kiện dự tuyển (đúng độ tuổi quy định, có đủ hồ sơ hợp lệ; có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn của TP Hà Nội mở rộng sau ngày 1-8-2008; đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của CA quận, huyện, thị xã) được phép đổi KVTS với điều kiện: Hai nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập phải trong cùng một KVTS. HS có đơn xin đổi KVTS, trong đơn nêu rõ lý do đổi và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.
Đối với các trường THPT ngoài công lập, HS có đủ điều kiện dự tuyển được đăng ký dự tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, không phân biệt KVTS. HS muốn được tuyển vào trường THPT ngoài công lập phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 21-6-2012.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét