Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Hà Nội: Vi phạm trong thi tốt nghiệp THPT bị xử lý thế nào?

Hôm nay (29/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông báo hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT đến các trường, phòng giáo dục…. của thành phố. Theo đó, những trường hợp sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ được xử lý như sau:
Thí sinh đến chậm: Nếu thí sinh đến chậm chưa quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, giám thị lập biên bản và cho thi bình thường. Nếu thí sinh  quá 15 phút tính giờ làm bài, giám thị lập biên bản và không cho thí sinh thi môn đó.
Thí sinh bị ốm trong khi đang thi: giám thị trong phòng thi yêu cầu giám thị 3 đưa thí sinh đến y tế của hội đồng coi thi và lập biên bản xác nhận. Giám thị thu đề, bài thi, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho Chủ tịch hội đồng sau buổi thi.
Hà Nội: Vi phạm trong thi tốt nghiệp THPT bị xử lý thế nào?
Nếu trong suốt buổi thi do thí sinh ốm không làm được bài, thí sinh tự nguyện không nộp bài thi, coi thí sinh đó vắng thi, giám thị không thu bài thi môn đó của thí sinh, không cho thí sinh ký vào phiếu thu bài thi và bảng ghi tên dự thi. Hội đồng coi thi lập hồ sơ đề nghị đặc cách tốt nghiệp (nếu thí sinh có yêu cầu). Hướng dẫn thí sinh làm thủ tục nhập viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu thí sinh có nhu cầu đề nghị đặc cách tốt nghiệp).
Thí sinh có việc đột xuất đặc biệt xảy ra không thể tiếp tục thi được, hội đồng coi thi lập biên bản và yêu cầu thí sinh nộp giấy xác nhận hợp lệ.
Thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi: giám thị lập biên bản và thu hồi tang vật (nếu có); thu bài thi môn đó của thí sinh (không cho vào túi số 1) nộp cho Chủ tịch HĐCT cùng với biên bản vi phạm. Trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động sai quy định và đã ký vào biên bản vi phạm, giám thị không thu hồi máy điện thoại di động.
Xử lý các trường hợp bất thường khi giám thị mở túi đề thi:
- Không có đề thi, thiếu đề thi hoặc đề thi thiếu trang hoặc đề thi bị rách không chắp lại được, không đọc được nữa.
Giám thị 1 đề nghị giám thị 3 báo cáo Chủ tịch hội đồng coi thi, trong thời gian đó cho thí sinh ngồi trật tự tại phòng thi, không ra khỏi phòng. Chủ tịch hội đồng coi thi dùng túi đề dự phòng; nếu vẫn còn thiếu đề thi thì cho sao in đủ cho thí sinh. Khi sao in phải bảo mật theo quy định có thanh tra và an ninh chứng kiến. Chủ tịch hội đồng coi thi cùng thanh tra đưa đề bổ sung đến phòng thi.
- Nhầm đề môn sắp thi hoặc trong túi đề thi có lẫn đề thi của môn sắp thi.
Giám thị 1 cho ngay đề thi vào túi và đề nghị giám thị 3 báo cáo ngay với Chủ tịch hội đồng coi thi, người này sẽ cho niêm phong, lập biên bản (có thanh tra chứng kiến). Chủ tịch hội đồng coi thi dùng túi đề dự phòng và nếu thiếu cho sao in đề thi vừa đủ cho thí sinh. Khi sao in phải bảo mật theo quy định có thanh tra và an ninh chứng kiến. Trong thời gian đó, các giám thị cho thí sinh ngồi trật tự tại phòng thi và không ra khỏi phòng thi. Chủ tịch hội đồng coi thi báo cáo ngay Ban chỉ đạo về sự việc và cách đã xử lý, xin hướng giải quyết.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét