Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Năm 2012 có hơn 1,8 triệu hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng

Bộ GD-ĐT vừa công bố số liệu khái quát tình hình đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm học 2012. Theo đó, tổng số hồ sơ ĐKDT năm nay hơn 1,8 triệu bộ, so với năm 2011, tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi năm nay giảm 7,74%.
Năm 2012 có hơn 1,8 triệu hồ sơ ĐKDT đại học, cao đẳng
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là: 1.812.592 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ đăng ký dự thi đại học: 1.358.381, chiếm tỷ lệ 75%. Hồ sơ đăng ký dự thi cao đẳng 454.211, chiểm tỷ lệ 25%.
Trong đó, số hồ sơ đăng ký dự thi nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý giảm 10,66% so với năm 2011. Hồ sơ đăng ký dự thi các ngành Khoa học Xã hội nhân văn chiếm tỷ lệ 4,43%, tương đương năm 2011. Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp là Nghệ thuật, Báo chí, Khách sạn, Thể dục, thể thao dưới 1%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, số hồ sơ dự thi Đại học, Cao đẳng năm nay giảm là do chính sách tuyển sinh có thay đổi như tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia; các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xét tuyển; không quy định số đợt xét tuyển, thí sinh có nhiều cơ hội nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh ngày càng cân nhắc thận trọng hơn, kỹ càng hơn trong việc chọn trường, chọn khối để thi và chọn ngành để học.
Đáng lưu ý là, năm nay, số hồ sơ ĐKDT  nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý đã giảm 10,66% so với năm 2011. Bên cạnh đó, hồ sơ ĐKDT các ngành Khoa học Xã hội nhân văn tương đương năm 2011 với 4,43%. Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp là Nghệ thuật, Báo chí, Khách sạn, Thể dục, thể thao dưới 1%.
Kết quả tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hồ sơ đăng ký dự thi nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý giảm 10,66% so với năm 2011, hồ sơ đăng ký dự thi các ngành Khoa học Xã hội nhân văn chiếm tỷ lệ 4,43%, tương đương so với năm 2011. Những ngành có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi thấp là Nghệ thuật, Báo chí, Khách sạn, Thể dục, Thể thao.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, thí sinh cần lưu ý những điểm mới sau: Thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển vào trường đã dự thi (hoặc trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển), nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn điểm sàn cao đẳng đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0), được trường tổ chức thi cấp 2 Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, có đóng dấu đỏ của trường.
Thí sinh dự thi cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển vào trường cao đẳng đã dự thi, nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn mức điểm tối thiểu (điểm sàn theo đề thi cao đẳng) theo quy định đối với từng đối tượng và khu vực (không có môn nào bị điểm 0), được trường cao đẳng tổ chức thi cấp 2 Giấy chứng nhận kết quả thi cao đẳng, có đóng dấu đỏ của trường.
Thí sinh sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi hoặc bản sao có công chứng (theo quy định của từng trường) để tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển của trường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét