Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Cho mang máy quay phim, máy ghi âm vào phòng thi: lo!

Nghe thông tin Bộ Giáo dục cho phép các thí sinh được mang máy quay phim, ghi âm vào phòng thi, cá nhân tôi cứ thấy việc này thế nào ấy, xin bày tỏ một số suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Thí sinh quay cóp tại phòng thi của Trường THPT Đồi Ngô năm 2012


Thứ nhất, đối với các cháu, nhiệm vụ chính là học và thi để kiểm tra kết quả học tập; đây là mong muốn của các bậc cha, mẹ, các thầy cô giáo và toàn xã hội. Khi bước vào phòng thi, trong đầu các cháu đã có kiến thức học được từ các thầy cô, các cháu chỉ việc tập trung vào làm bài cho tốt.
Tại sao các cháu lại phải quan tâm đến máy ghi âm, máy quay phim trong khi những thứ này có giúp gì cho kết quả thi của các cháu đâu mà nó chỉ làm cho các cháu phân tán tư tưởng, dẫn đến kết quả thi không tốt.
Chúng ta đừng nghĩ rằng các công cụ này giúp sẽ các cháu đấu tranh cho sự công bằng trong phòng thi, mà sự công bằng trong phòng thi là ở quy chế thi, ở giám thị coi thi…
Hãy để các cháu là một thí sinh theo đúng nghĩa của nó. Việc tổ chức thi nghiêm túc phải do hội đồng thi và giám thị coi thi làm; chẳng lẽ người lớn làm chưa tốt mà phải để các cháu cùng tham gia giám sát phòng thi.
Thứ hai, các giám thị coi thi liệu có đủ trình độ chuyên môn, kỹ thuật để kiểm tra các máy ghi âm, máy quay phim này hay không khi mà khoa học công nghệ thay đổi từng giờ; lỡ các loại máy này chính lại là công cụ hỗ trợ cho việc quay cóp trong phòng thi thì sao, ai chịu trách nhiệm.
Thứ ba, khi các cháu dùng máy quay phim, máy ghi âm ghi nhận được những tiêu cực trong phòng thi hoặc có ý đồ xấu ghép ảnh, ghép lời để làm cho phòng thi rối tung lên thì sao? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến các thí sinh khác.
Thứ tư, các bậc cha mẹ khi có con đi thi không khỏi lo lắng vì lỡ các cháu mải để ý chống tiêu cực mà quên đi nhiệm vụ chính là làm bài; và nếu sử dụng các máy này không đúng quy định mà vi phạm quy chế thi thì sao; thật là lợi chẳng thấy đâu mà thấy hại thì có.
Theo tôi nghĩ mỗi giám thi coi thi là một máy quay phim, máy ghi âm trung thực nhất trong phòng thi.
Hãy để các cháu tin tưởng vào giám thị coi thi và yên tâm làm bài. Đấu tranh chống tiêu cực trong phòng thi không phải là việc của các cháu mà của người lớn mới đúng.
-----------------------------------------------  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét