Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Giải thưởng SEAMEO - JAPAN 2014 dành cho các cơ sở giáo dục

Giải thưởng Giáo dục vì sự phát triển bền vững Seameo - Nhật Bản 2014 dành cho các trường phổ thông công lập và tư thục tại Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.
Giải thưởng do Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) phối hợp cùng tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khu vực Châu Á phát động.
Chủ đề chính của giải năm nay là "Bồi dưỡng công dân toàn cầu vì tương lai bền vững".
Mục đích của giải thưởng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục trong phát triển công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục và trong cộng đồng tại Đông Nam Á;
Thúc đẩy, chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm hỗ trợ cho sự phát triển bền vững thông qua các chương trình công dân toàn cầu trong nhà trường;

Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục phát triển và cải thiện các hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững.
Với chủ đề "Bồi dưỡng công dân toàn cầu vì tương lai bền vững", chương trình sẽ trao giải thưởng cho những cơ sở giáo dục có những hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết, kỹ năng và năng lực cho công dân toàn cầu về giá trị thông qua các chính sách, kế hoạch, các hoạt động, chương trình dạy học và chiến lược giảng dạy của nhà trường.
-----------------------------------------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét